Advanced Automotive Design TU Delft wins RAI Mobility Award ‘The Golden RAl Wheel’

Photo L to R: Jan Kees de Jager (minister van Financiën, Matthijs van Dijk (TU Delft), Elmer van Grondelle (TU Delft), Koos Eissen (TU Delft), Roelf de Boer (RAI Vereniging). In een volle Gouden Zaal van het Mauritshuis werd gisteravond tijdens het RAI Mobiliteitsdiner de RAI Mobiliteitsprijs ‘Het Gouden RAI Wiel’ uitgereikt door minister van Financiën Jan Kees de Jager aan de master specialisatie Advanced Automotive Design van de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

Naar goed Nederlands gebruik is deze specialisatie beter bekend buiten de landsgrenzen dan daarbinnen, aldus het Comité van Aanbeveling. Daar beoogt de toekenning van deze prijs verandering in te brengen. Alumni van de gelauwerde opleiding nemen wereldwijd belangrijke posities in als het gaat om het ontwerpen van personenauto’s, vrachtwagens, motorfietsen en een veelheid van andere voertuigen. Namens Lowie Vermeersch, alumni en tevens design director bij het Italiaanse ontwerpbureau Pininfarina die vanwege de problemen met het vulkaanstof niet op tijd in Nederland kon zijn, sprak prof.ir. Matthijs van Dijk een dankwoord uit. Naar zijn mening hebben drie factoren een belangrijke rol gespeeld in het succes van de opleiding; volhardendheid, eigenheid en nederigheid. Van Dijk sloot af met wat hij een ‘liefdesbrief’ noemde van Vermeersch aan zijn opleiding, een groter compliment dan dit was volgens Van Dijk niet denkbaar. Voorafgaand aan de huldiging van de ontwerpers van onze vervoermiddelen sprak algemeen voorzitter van RAI Vereniging, Roelf de Boer, over de recente ‘beweging’ in het dossier Anders Betalen voor Mobiliteit, ofwel de Wet kilometerprijs. De draai van het CDA kwam aan de orde, en tegelijkertijd werd vastgesteld dat ieder weldenkend mens het erover eens is dat een nieuw kabinet na de verkiezingen verder moet met een systeem waarmee eerlijker betaald wordt voor het gebruik van de auto. “Daarom gaan we ervan uit dat er weer snel een aangepast plan komt om van anders betalen werkelijkheid te maken: daar zullen wij voor, op en na 9 juni voor kiezen!“ aldus Roelf de Boer. In de reactie van minister van Financiën Jan Kees de Jager, die met betrekking tot zijn eigen mobiliteit zich in allerlei bochten had gewrongen om deze avond aanwezig te zijn, kwam naar voren dat de combinatie van ‘vergroening’ en mobiliteit bij zijn ministerie hoog in het vaandel staat. Een opsomming van allerhande fiscale maatregelen volgde en werd afgesloten met een vermeende tegemoetkoming aan werkgevers met betrekking tot de bedrijfsfietsenregeling en de nieuwe werkkostenregeling. Door de zaal werd die tegemoetkoming duidelijk anders gezien. De Jager sloot af met een opmerking over de afbouw van de BPM en de ombouw daarvan in de MRB. Nu hij na de val van het kabinet beperkt was in zijn mandaat liet hij zich ontvallen dat hij zich als CDA-politicus kon voorstellen dat de geplande afbouw van de BPM zoals die vastligt in wetgeving tot en met 2013 wellicht op een andere manier uitgevoerd zou moeten worden. Het waren slechts bespiegelingen want als demissionair minister kon hij daar geen beleid meer over maken, maar toch. Frits Wester, de moderator van de avond, vatte aan het eind de discussie bondig samen; het zou hem niet verbazen dat partijen na 9 juni min of meer gedwongen zouden worden tot alweer een draai in de discussie. Het regeringspluche zou kunnen lonken waardoor principes zomaar ineens bijgesteld zouden kunnen worden.

news

© Reframing Studio