GebaarBoerBurger

Een dikke tien jaar geleden besloot de, als ontwerper opgeleide, Sietske Klooster het ‘lijfelijke’ écht deel te laten gaan zijn van haar dagelijks bestaan en in te zetten als ontwerpinstrument. Ze noemt zichzelf dan ook design-choreografe. In haar ontwikkeling is ze, vanwege de fysieke werkomgeving, de afgelopen twee jaar gevestigd geweest op boerderij Zonnehoeve in Zeewolde.

Daar ontmoette ze Annamarieke, boerendochter en destijds ondernemer in het paardenbedrijf aldaar. Annemarieke betrok kinderen en jonge volwassenen met een belast verleden in het werk met de paarden, als een vorm van zorg en begeleiding. Daarnaast ontving ze groepen bezoekers op de boerderij, die daar vergaderden of een dagje uit hadden.

Het duurde een tijdje voor Sietske en Annamarieke elkaar vonden zo tussen alle boerenbedrijvigheid, beesten en poep. Terugkijkend is hun ‘elkaar vinden’ een hele ontwikkeling geweest. Tijd is zo een belangrijk gegeven om elkaar te kunnen interpreteren en tot in de kern te weten wat je voor elkaar betekent. Hoe dan ook, ze vonden elkaar in het experimenterem met het koppelen van boeren, burgers en voedsel.

Het daarin samen experimenteren bracht hen vervolgens beiden naar Amsterdam, waar ze hun compagnonschap als GebaarBoerBurger meiden wilden laten wortelschieten. Dit door eerst te reflecteren op al hun eerdere experimenten, om daarna te bepalen wat de kern van GebaarBoerBurger is, en daarop voort te bouwen.

Voortbordurend op Sartre’s ‘je bent wat je doet’ stellen wij ‘je bent, hoe je in het doen ervaren wordt door een ander’. De ander als noodzakelijkheid om bestaansrecht te hebben binnen de wereld van vandaag. Dus daarop hebben wij hen onze ruimte geboden om de mensen die zij in hun experimenten ontmoet hadden, samen te laten komen. Daarbij hebben wij deze mensen begeleid om op de meiden hun acties te reflecteren. Om daarop de zeggen ‘wat en wie zij zijn’ en hoe zij verder zouden kunnen, volgens hen.

En dat terwijl de meiden zelf, met een heuppot kaasfondue, de mensen draden lieten spinnen, rond stukken brood en groenten, die noopten tot herkauwen van alles dat was en van daaruit verder komen kan.

De conclusie: Gebaarboerburger meiden zijn ontwerp-choreografen van consumptievormen, die de oorsprong van het voedsel aan de orde brengen en daarin de sociale verbanden tussen mensen stimuleren.

 

www.gebaarboerburger.nl

www.sietskeklooster.nl

news

© Reframing Studio