Gran Studio & Reframing Studio align

As a celebration of shared DNA and ambitions between people and offices, Gran Studio and Reframing Studio started a close collaboration as sister offices. Look forward to ground breaking projects that combine Reframing Studio’s unique approach to innovation and Gran Studio’s deep experience in automotive design and multi-disciplinary vision in the mobility domain.

Formalizing our special structural and workflow relation with Turin-based design and mobility experts, Granstudio, we strengthen a partnership of complimentary expertise and perspective. For both our companies experience is key, and strong, research-forward concepting is pivotal. Gran Studio, one of the most esteemed automotive design studios in Italy, bring to the table highest level concepting of beautiful designs, skillfully engineered into realistic final products that matter. Reframing Studio continues our focus on the concerns of end users in very specific future society contexts, using concepts as means to cultivate design appropriateness.Through this setup, time we have spent Reframing can also be “designed in” to the workflow at Gran Studio and vice versa. The partnership creates a double structure connecting context-specific thinking and drafting to material production and re/styling across each company’s domains. Through this new alignment, we are able to develop many more beautiful design solutions in-house and aim for the most appropriate output.

Visit the Gran Studio website!

 

Reeds jarenlang koesteren wij een speciale relatie met de automotive designers en mobiliteit experts die vorig jaar in Turijn hun krachten bundelden in Granstudio. Onze relatie, gebaseerd op gedeelde ambities, formaliseren wij nu door een partnership van complementaire expertises en perspectieven aan te gaan onder de namen Reframing Studio en Gran Studio. In Gran Studio, een van de meest spraakmakende automotive studio's in Italie, zijn het hoogste nivo van esthiek en elegante engineering samengebracht, resulterend in realistische eindproducten die 'ertoe doen'. Reframing Studio gaat zich meer dan ooit toeleggen op de belangen van eindgebruikers in toekomstige maatschappelijke contexten. Hierbij zijn de concepten middelen om 'ontwerp gepastheid' te cultiveren. Door onze samenwerking met Gran Studio brengen wij 'Reframing' binnen de werkprocessen van Gran Studio. Ook omgekeerd zal de samenwerking met Gran Studio onze processen en eindproducten verrijken: Zo creëert ons partnership  een dubbele structuur die een verbinding vormt tussen context-specifiek denken en het ontwikkelen van materiele productie en styling. In de eigen domeinen van Gran Studio en Reframing Studio zullen we door deze nieuwe samenwerking in staat zijn, om onder één dak fantastische én tegelijk gepaste ontwerp oplossingen te realiseren.

Bezoek de Gran Studio website!

 

news

© Reframing Studio