Herontwerp psychiatrie in België

Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert een filmvoorstelling en paneldebat op woensdag 22 oktober. Matthijs van Dijk zal aansluitend deelnemen aan het paneldebat waar ook de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aanschuift.

FILMVOORSTELLING MET NABESPREKING 

Verloren jaren Bas Labruyère vertelt in deze film hoe hij de eerste tekenen van zijn schizofrenie ervoer. Met de film vraagt de ‘Stichting Verloren Jaren’ aandacht voor de eerste tekenen van psychose. Na de vertoning wisselt de regisseur hierover van gedachten met het publiek. 

De film duurt 65 minuten en bevat scènes die mogelijk als schokkend ervaren kunnen worden. 

18: 00–20 : 00 UUR 

LEZINGEN EN PANELGESPREK 

De heer Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, geeft enkele inzichten over een meer integrale benadering van geestelijke gezondheidszorg. 

Prof. dr. Bernard Sabbe en prof. dr. Philippe Delespaul belichten de idee van een meer geïntegreerde aanpak van geestelijke gezondheidszorg en psychische kwetsbaarheid. Wat leert de klinische praktijk en de wetenschap hierover? Hoe kan men de zorgverlening hierop afstemmen? Hoe houdt de ‘ecologische psychiatrie’ rekening met de dagelijkse context waarbinnen iemand psychiatrische problemen ervaart en die voor elke hulpbehoevende en elk moment van de dag anders is? 

Beide experts verkennen met een panel en het publiek de noodzaak en de mogelijkheden voor een nieuwe wetenschappelijke en therapeutische benadering, vanuit verschillende perspectieven: 

Patrick Allegaert, Museum Dr. Guislain 

Patrick Colemont, Ups &Downs, zelfzorggroep patiënten en familieleden 

Raf De Rycke, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde 

Jan De Volder, Sant’Egidio 

Erik Myin, Centrum voor Filosofische Psychologie Universiteit Antwerpen 

Matthijs van Dijk, Reframing Studio Amsterdam, design consultancy 

Universiteit Antwerpen · Promotiezaal Grauwzusters · Lange Sint-Annastraat 7 · 2000 Antwerpen 

 

Deelname is gratis, gelieve vooraf in te schrijven 

Downloads: 

news

© Reframing Studio