Reflectiekamer Trendbureau Overijssel over Schaal Dynamiek

KVD verrichtte in het najaar 2011 een verkenning naar de stand van het denken rond schaalvergroting en schaalverkleining (verkrijgbaar via lulu.com). De Toekomstverkenning Grootschalig /Kleinschalig gaat over één van de centrale issues van onze tijd. Zie het regeerakkoord met de voorstellen voor opschaling van gemeenten en provincies. Zie de vele samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Maar zie ook de vele kleinschalige initiatieven in Overijssel. In deze Reflectiekamer presenteren we de tussenresultaten van de verkenning, en bediscussiëren die met drie leidende denkers in Nederland en met betrokkenen in Overijssel.

De sessie is bedoeld voor mensen uit Overijssel die willen nadenken over schaalverandering bij de overheid: bestuurders, volksvertegenwoordigers, beleidsmakers, professionals of burgers.
We hanteren een maximum van 35 deelnemers, zodat het mogelijk is om ook werkelijk samen te discussiëren en na te denken over het thema.

Programma
Welkom en inleiding op het onderwerp door Hans Peter Benschop, manager Trendbureau Overijssel.

Vier sprekers zullen in een korte inleiding hun stellige mening geven over de geschetste ontwikkelingen:

Joop Hazenberg
Change Generation, journalist, oprichter van denktank Prospect, zal spreken over de snelheid van de netwerksamenleving in relatie tot de overheid.

Justus Uitermark
Hoogleraar samenlevingsopbouw, Erasmus Universiteit, reageert op het onderwerp vanuit de groei van lokale burgergroepen.

Frans Soeterbroek
De Ruimtemaker, adviesbureau voor bestuur, beleid en organisatie, laat vanuit zijn werkpraktijk zien hoe de overheid op de netwerksamenleving kan reageren.

Jos Pierey
Wethouder gemeente Deventer, laat vanuit de praktijk van de gemeente zien hoe schaalvergroting en kleinschaligheid uitwerken.

U kunt zich opgeven via info@trendbureauoverijssel.nl

news

© Reframing Studio