Scout Rotterdam Designprijs: Matthijs van Dijk

Vrijdag zijn de nominaties bekend gemaakt van de Rotterdam Designprijs. Aan het woord Matthijs van Dijk, een van de scouts:

‘Ik heb vooral geprobeerd nominaties te kiezen die ik in mijn eigen dagelijks leven ervaar. Ik wilde niet op basis van bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de verschijningsvorm een keuze maken. De betekenis van producten komt naar mijn mening juist en alleen naar voren binnen het dagelijks gebruik ervan. De criteria die ik heb gehanteerd zijn: gepastheid in context (betekenisvol); eigenzinnig; coherent; ervaarbaar in real life; de visie/stellingname onderliggend aan het product is terugleesbaar; maximum aan effect bij de gebruiker met een minimum aan toegepaste middelen; prijs/effect verhouding.’

Nomineert:
NRC Media, NRC Handelsblad en NRC Next
Philips, MyAmbiance LED-lampen
Dimitri Roels, Vlaamsch Broodhuys

Matthijs van Dijk is medeoprichter van design consultancy KVD in Amsterdam. Hij adviseert en ontwerpt voor bedrijven vanuit de mede door hemzelf ontwikkelde methode die beschreven wordt in het boek ‘Vision in Design’ (2011). Deze methode is contextgedreven, stelt de mens centraal en is het resultaat van 15 jaar onderzoek aan de TU Delft waar Van Dijk tevens hoogleraar Industriële Vormgeving is. Een goed voorbeeld van de uitwerking van deze methode is het project ‘Orgaandonatie voor de toekomst’ voor het Ministerie van VWS en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

news

© Reframing Studio