Share2Start: Crowdfunding your Innovation

We hadden al geen Major Record label meer nodig om onze eigen muziek te distribueren of een Publisher die ons manuscript moest beoordelen. Daarvoor kunnen we in zee met Sellaband en Lulu. En nu we met Share2Start ook een Crowdfunding platform hebben kunnen we ook de Bank links laten liggen als we fondsen nodig hebben voor onze startup..., Uiteraard hebben we dat aan technische ontwikkelingen in de computer- en communicatie industrie te danken, maar het succes van dat dit soort nieuwe mogelijkheden is gebaseerd  in een oeroud menselijk instinct: de neiging om elkaar op te zoeken en gezamelijk aktie te ondernemen. Dat is althans de stelling van Clay Shirky schrijver van Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. Hij noemt dat verschijnsel Groupness. Volgens Shirky is de nieuwe verworvenheid om tegen geringe kosten Groepen te kunnen vormen, de drijvende kracht van een revolutie die al begonnen is maar waarvan de volle heftigheid nog los moet barsten. Succesvolle voorbeelden kennen we allemaal; Youtube, Flickr... Dat zijn voornamelijk Sharing communities. Sharing is weliswaar een vorm van Groupness maar van een laag nivo. De revolutionaire potentie van Groupness zit voornamelijk in de hogere nivo’s die het mogelijk maken als Groep te creëren, Wikipedia, en om als Groep Aktie te ondernemen. Voorbeelden van dat hogere Groupness nivo zijn nog zeldzaam. Het spectaculairste voorbeeld is de Let’s do it campaign, begonnen om de Estlandse Oerbossen in één dag van illegaal gestort vuilnis te ontdoen., Als Share2Start succes heeft is dat ook aan Groupness te danken. Het is een platform waar iedereen projecten kan inbrengen en waar iedereen ook betrokken kan worden bij de beoordeling en de uitvoering van deze projecten. De rol die  de bezoeker speelt staat hem of haar volkomen vrij en kan variëren tussen louter informatie halen, beoordelen, of zelfs particperen in de ontwikkeling. Of zelf een project starten natuurlijk!

news

© Reframing Studio