Wanneer veiligheid echt betekenisvol wordt

Het vakgebied Industrieel Ontwerpen heeft zich lang geconcentreerd op kennisontwikkeling van de transitie van het idee naar het ding. Ontwerpers materialiseren met hun ontwerp de optimale synthese tussen vorm, techniek en marktpositionering. Natuurlijk is een belangrijk aandachtspunt hierin te komen tot producten die, zowel bij kortstondig als langdurig gebruik, geen negatieve consequenties hebben voor de veiligheid van de eindgebruiker. Het beeld dat daar de verantwoordelijkheid van de ontwerper ophoudt als het veiligheid betreft, is echter allang achterhaald. Het gegeven dat producten ons namelijk tot allerlei gedragingen in staat stellen of ons er zelfs toe verleiden is namelijk misschien wel veel belangrijker in het licht van veiligheid. Gedrag kan gevaar voorkomen of veiligheid bewerkstelligen voor zowel de gebruiker als de samenleving als geheel. In een essay gepubliceerd in het magazine van de Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid laten Matthijs van Dijk en Nynke Tromp zien dat met het kunnen sturen van gedrag, design niet alleen relevant is in het domein van fysieke veiligheid, maar evengoed in het domein van sociale en politieke stabiliteit.

news

© Reframing Studio